Maquinària agrícola

  • Manteniment de tot tipus de maquinària agrícola i maquinària d'obres i serveis.
  • Reparacions específiques i generals de maquinària agrícola i d'obres i serveis.
  • Venda de tractors i accessoris Kubota. 
  • Venda de recanvis Kubota.
  • Venda de maquinària agrícola de segona mà.