Assistència - Taller mòbil

  • Servei d'assistència tècnica amb la furgoneta taller mòbil per a emergències que no requereixin ingrés a taller.
  • Servei d'actuacions al camp - finca per a maquinària agrícola o al lloc de treball de maquinària d'obres i serveis que no requereixin ingrés a taller.