Mecànica i electricitat

 • Manteniments generals vehicles. 
 • Ús d’eines d'alta tecnologia pel diagnosi i reparació d'injecció, airbag, climatització i ABS.
 • Aparells d'última generació per a la reparació de motors i caixes de canvis.
 • Terminal de diagnosi multimarca.
 • Estació de càrrega d'aire condicionat i sistema d’última generació per la localització de fugues.
 • Equip de neteja de circuits de refrigeració per motor.
 • Manteniment i equip per al canvi del líquid de fre i de reciclatge per un medi ambient mes ecològic.
 • Equip de poliment de fars.
 • Tubs d'escapaments i filtres de partícules.
 • Sistemes d'embragatge. 
 • Substitució de pastilles de fre - discos de fre.
 • Sistemes de distribució.